KESME ne demek

Kesme tdk sözlük anlamı nedir

 • 1. adKesmek işi: Bir dönem, içkiyi haftalarca tamamen kesmeyi başardığım için, ondan sonra içtiğim her kadeh, bir adım gerilemek demekti. -E. Şafak.

  Teneke, sac vb.ni kesmek için kullanılan makas.
  sıfat Küp biçiminde veya köşeli olarak kesilmiş olan: Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat. -R. H. Karay.
  sıfat Kesin, değişmez, maktu: Kesme fiyat.
  db. Kesme işareti.
  edat Nazımda veya nesirde, bir cümleyi sonu anlaşılacak biçimde yarım bırakma sanatı, kat.
  bit. b. Kıyılarımızda yaygın olarak bulunan, yuvarlak tepeli, 5 metre kadar boylu, her dem yeşil, yaprakları küçük ve kenarları testere dişli, çiçekleri yeşilimsi beyaz renkli olan bir süs ağacı, akçakesme (Phillyrea latifolia).
  mat. Çizgisel iki doğru parçası ve bir eğri yayı ile sınırlanan düzlem yüzeyi.
  sin. ve TV İki çekimin birbirine doğrudan doğruya bağlanmasından, iki ayrı çekimin birbirini izlemesinden doğan durum.
  esk. Lokum.

  Güncel Türkçe Sözlük
 • 2. Tavla ya da kâğıt oyunlarında kazanana verilen şeker, lokum vb. şeyler.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 3. Kumlu, sert toprak.

  Kaba, yumuşak taş.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 4. Pestil.

  Pekmez ve nişastadan yapılan bir çeşit yiyecek.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 5. Kerpiç.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 6. Yağı alınmış, süzme yoğurt.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 7. Boyunduruğa takılan ağaç.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 8. Domuz, ayı, kurt avında kullanılan kurşun parçaları.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 9. Bir çeşit pırnal ağacı.

  Bir çeşit dikensiz keven.
  Kışın bayvana yedirmek için kesilen katran ağacının dalı.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 10. Cam, billur.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 11. Boğaya gelen ineklerin döl tutması için dişilik organının kenarında çıkan, kesilmesi gerekli olan beze : Kesmesi olan inek durmadan boğaya gelir.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 12. Kesim, bölük.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 13. Alındaki saçlar, kâkül.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 14. Yaprakları dikensiz, pırnala benzeyen bir çeşit ağaç.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 15. Kesme, pestil bulamacından yapılan tatlı

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 16. İnce şeritler hâlinde kırpılmış hamur. || kesme aşi/çorbasi: bu hamurlardan yapılan çorba

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 17. Kışın yaprağını dökmeyen, boyu 4-5 metre olan bir ağaç

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 18. İngilizce; interrupt

  BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
 • 19. İngilizce; break

  BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
 • 20. İngilizce; intercept

  BSTS / Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü
 • 21. Klasik balede küçük ara adımı.

  BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü İngilizce; coupé 1983
 • 22. Çatma durumunda ya da karşı yarışmacının bir çelgi alması sırasında, karşı savutun ucundan bir kesiş devinimi yaparcasına savut ucunu bir öteki doğrultuya geçirme.

  BSTS / Kılıçoyunu Terimleri Sözlüğü İngilizce; Coupe, cut over
 • 23. İki doğru parçası ve bir eğri yayıyla sınırlanan düzlemsel yüzey.

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü İngilizce; sector 1983
 • 24. Metalleri, kesiciler kullanarak parçalara ayırma işlemi.

  BSTS / Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü İngilizce; shearing 1972
 • 25. (matematik)

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu Osmanlıca; kıta-i dâire 1963
 • 26. Sinema

  Alıcı yönetmenine, ses yönetmenine "kes!" komutu vererek çevirimi sona erdirme.
  İki çekimin kurguda birbirini izlemesinden doğan durum. TV.
  Televizyonda aynı sonucun, bir alıcıdan öbürüne geçme yoluyla sağlanması.
  Bir oluğun çıkışını birdenbire sona erdirme.

  BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü İngilizce; cut (out), cutaway, straight cut, abrupt passage 1981

Kesme ingilizcesi

n. cutting, cut, stoppage, discontinuation, interception, shutoff, abscission, clip, curtailment, cutback, nip, scission, section, shearing, suppression, truncation

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.