KISALTMA ne demek

Kısaltma tdk sözlük anlamı nedir

 • 1. kısaltmak eylemi.
 • 2. bir sözcüğün, bir ad ya da sözün ilk ya da birkaç harfiyle gösterilmesi;. "s. (sayfa), Cad. (cadde), prof. (profesör), TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu) gibi"
 • 3. adKısaltmak işi, taksir.

  Kısaltılmış ad veya söz: TDK, Türk Dil Kurumu adının kısaltmasıdır.

  Güncel Türkçe Sözlük
 • 4. Fransızca; Abréviation

  BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu
 • 5. İngilizce; abbreviation

  BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
 • 6. bk. Attika kısaltması.

  BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü Fransızca; Abrègement 1949
 • 7. Yazıda bir kelimeyi kısaca göstermek üzere ondan alınarak kullanılan harf öbeği. Dilbilim yerine dl. gibi.

  BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü Fransızca; abréviation 1949
 • 8. Sık kullanılan kelimelerin, şahıs yer ve kuruluş adlarının, yer kazanmak, kolaylık sağlamak gibi pratik amaçlarla yazıda kısaltılmış biçimi: Dr. (doktor), bk. (bakınız), krş. (karşılaştırınız), cm. (santimetre), m. (metre), TL. (Türk Lirası), km. (kilometre), TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi), T.C. (Türkiye Cumhuriyeti), A.Ü. (Ankara Üniversitesi), TDAY-Belleten (Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten) vb.

  BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü İngilizce; abbreviation 2003
 • 9. Belirli bir örgüt, küme ya da birliğin adı olan sözcüklerin ilk harflerinden oluşan yeni sözcük. (UNESCO, IFLA gibi.)

  [İng. abreveation]: Sözcüklerin ilk hecesinin birleştirilmesiyle oluşan yeni sözcük (Pet-Kim gibi.)

  BSTS / Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü İngilizce; acronomy, abreveation 1974
 • 10. Bir çarpma işlemiyle donatılmış kümede a.c=b.c (ya da c.a=c.b) olması durumunda a=b eşitliğinin çıkarılması.

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü İngilizce; cancellation, reduction 1983
 • 11. Giderleri azaltmak amacıyla tecim işlerine ilişkin telli bildirimlerde birkaç ya da daha çok sözcüğün yerini tutmak üzere kullanılan birleşik bir sözcük

  BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü İngilizce; code book 1972
 • 12. Yazarken zamandan kazanmak amacıyla bir ya da birkaç sözcüğü özümlemek üzere kullanılan kısa işaret. (Bunlar çoğunlukla asıl sözcüğün ilk harfleri ile yapılır.)

  BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü İngilizce; abréviation, sign, symbol 1972
 • 13. Azerbaycan Türkçesi: ixtisar; Türkmen Türkçesi: gıısgaltma ~ abbreviatura; Gagauz Türkçesi: kısaltmak ~kısaltmalar; Özbek Türkçesi: qisqartma; Uygur Türkçesi: qisqartilma ~ abbreviatsiyä; Tatar Türkçesi: qisqartma; Başkurt Türkçesi: abbreviatura ~ qışqartılğan quşma hüzzär; Kmk:abbreviatsiyä ~ kısgartılıw ~ ixtisar; Krç.-Malk.: abbreviatsiya ~ sözlenikıshartıp cazıw; Nogay Türkçesi: kıskartuw ~ abbreviatsiyä; Kazak Türkçesi: kıskartuw ~kıskargan söz; Kırgız Türkçesi: kıskartuu; Alt:: kıskartılganı ~ abbreviatura; Hakas Türkçesi: abbreviatsiya ~ hızırılganı; Tuva Türkçesi: huraaňgaylaaşkın; Şor Türkçesi: *kıskartılganı ~abbrebiatura; Rusça: sokraşçeniye ~ abbreviatsiya; ~

  BSTS / Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu 1997
 • 14. Bir yapıtı, belirli bir amaca uygun olarak kısaltma.

  BSTS / Yapıt Hakları Terimleri Sözlüğü İngilizce; summarize 1971
 • 15. Yazında geçen adları, sözcükleri bir iki harfle kısaca anlatma, imleme.

  BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü Fransızca; abréviation 1974

Kısaltma ingilizcesi

n. compressing, shortening, compendium, abbreviation, abridgement [Brit.], abridgment, compression, condensation, curtailment, retrenchment, summary

Kısaltma cümle içinde kullanımı

TDK, Türk Dil Kurumu adının kısaltmasıdır.

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.