KOŞUL ne demek

Koşul tdk sözlük anlamı nedir

 • 1. başka bir şey olursa, gerçekleşirse ya da yerine gelirse olması gereken şey, gereklik.
 • 2. bir şeyin kendi özelliğini kazanabilmesi için bulunması gereken durum, gerekli olan özellik.
 • 3. bir antlaşmada, anlaşmada ya da sözleşmede yer alan hükümlerden her biri.
 • 4. bir şeyin içinde bulunduğu, elverişli ya da elverişli olmayan vb. durum. "Koşullar iyiyse iş yürür"
 • 5. felsefe terimi belli bir bedensel bağlantıda etkinin ortaya çıkmasını sağlayan etken, bir başka şeyi olanaklı kılan şey.
 • 6. adŞart: Türk Eli'nin uluları bu koşullar altında yeni toprakların, yeni vatanların gereğini duyar olmuştu. -N. Araz.

  Bir antlaşmada belirlenen hükümlerden her biri.

  Güncel Türkçe Sözlük
 • 7. İngilizce; condition

  BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
 • 8. Bir başka şeyin kendisine bağlı olduğu, bir başka şeyi olanaklı kılan şey.

  Belli bir nedensel bağlantıda etkinin ortaya çıkmasını sağlayan etken. (Aynı nedenler ayrı koşullar altında aynı etkileri yaparlar.) // Nedenden ayrımı şudur: Neden etkiyi yaratan şeydir, koşulsa etkinin ortaya çıkışının nedeni değildir, etkiyi yaratmaz, ama nedenin etkiyi yaratmasını sağlar.

  BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü İngilizce; condition 1975
 • 9. şart (karş. gerek).

  BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü 1966
 • 10. Gerekli koşul ya da yeterli koşul.

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü İngilizce; condition 1983
 • 11. Bir nesne ya da olayın içinde oluştuğu, bu oluşumu etkileyen (örneğin kolaylaştıran, güçleştiren, özelliklerini değiştiren) çevresel durum ve öğeler.

  BSTS / Toplumbilim Terimleri İngilizce; condition 1975

Koşul ingilizcesi

n. condition, state, term, circumstance, requirement, string, provision, proviso, stipulation

Koşul cümle içinde kullanımı

Türk Eli'nin uluları bu koşullar altında yeni toprakların, yeni vatanların gereğini duyar olmuştu.
- N. Araz

Şart cümlesi (Koşul cümlesi sayfasından yönlendirme)
Şart cümlesi veya koşul cümlesi, Türkçedeki anlamına göre cümle türlerinden biri. Yan cümlesi dilek-şart kipini alan ve şart anlamı taşıyan cümledir.

Almanya Şansölyesi
alınabilir, ama bunun koşulu yerini alacak kişinin çoğunluk oyuyla seçilebilecek olmasıdır. “Yapıcı güvensizlik oyu” denen bu koşul başbakanın ve hükümetin

Hızlı sıralama
sortFeld[index_sağ] YOKSA Bir element kaydır SON EĞER Koşul tamamlanıncaya kadar Üstteki algoritmaya göre asagidaki örnek : SORTIERBEISPIEL

Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası
Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından zor koşul ve şartlar altında sorumluluk ve görevini başarıyla yerine getiren askerlere

Franchising
nasılınıbil (know-how) ve markanın imtiyaz hakkı sahibi, belirli süre, koşul ve sınırları kapsayan anlaşmayla bağımsız yatırımcılara sistemini ve markasını

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.