MUTABAKAT ne demek

Mutabakat tdk sözlük anlamı nedir

 • 1. anlaşma, uyuşma.
 • 2. uygunluk.
 • 3. yaşbilim (biyoloji) terimi uyum.
 • 4. a. (muta:bakat)

  Uzlaşma.
  Uygunluk.
  biy. esk. Uyum.

  Güncel Türkçe Sözlük Arapça; muµ¥ba®at

Mutabakat ingilizcesi

agreement uyu?ma, anla?ma
Köken: Arapça

Mutabakat cümle içinde kullanımı

Tünel
Tünel, uluslararası literatürde mutabakat sağlanmış bir tanımı olmamakla birlikte; genel anlamıyla yer altından kazı yapılmak suretiyle ...

Latin Amerika
Latin Amerika tanımı üzerinde kesin bir mutabakat olduğu söylenemez. Çeşitli disiplinler ve araştırmacılar bölgenin tanımını farklı ...

Karya
bir uygarlık düzeyi yaratmış olan Karyalılar ın Anadolu 'nun bir yerli halkı olduğu konusunda tarihçiler arasındaki mutabakat genişlemektedir. ...

Matematiksel fizik
Matematiksel fiziğin neyi içerip içermediği ile ilgili tam bir mutabakat yoktur. Ancak Journal of Mathematical Physics konuyla ilgili bir ...

İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu
25 Kasım 1998 tarihinde ABD Ticaret Bakanlığı ve ICANN arasında bir "Mutabakat Metni" imzalanmış ve böylece ICANN, ABD Hükümeti tarafından ...

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.