NET AKTİF VERGİSİ ne demek

Net Aktif Vergisi tdk sözlük anlamı nedir

  • 1. 5 Nisan Kararları çerçevesinde bilanço esasına göre defter tutan yükümlülerin bilançolarının aktifinde yer alan, diğer yükümlülerin ise envanter kayıtlarında yer alan varlıkların değeri üzerinden alınan bir tür servet vergisi.

    BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü İngilizce; net asset tax 2004

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.