OTARMAK ne demek

Otarmak tdk sözlük anlamı nedir

 • 1. (-i) hlk. Otlatmak.

  Güncel Türkçe Sözlük
 • 2. Ot toplamak.

  Hayvanları otlatmak.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 3. Beğenip istemek, birini öbüründen üstün tutmak.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 4. < ET otgarmak: otlatmak. || it otarmak: işsiz güçsüz gezip dolaşmak

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 5. Otlatmak, gütmek

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 6. Otlatmak

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 7. ( < DLT. otgarmak) Otlatmak, bk. otlatmak

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 8. Hayvanı yaymak, otlatmak, doyurmak.

  Tarama Sözlüğü 1971

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.