PARDI ne demek

Pardı tdk sözlük anlamı nedir

 • 1. Tavan.

  Toprak damlı evlerin saçağı.
  Baca.
  Ahşap yapıların yan duvarlarına çakılan tahta.
  Toprak duvar.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 2. Bir çeşit çakal.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 3. Yaşken kesilmiş meşe dalı.

  Değnek, ince ağaç dalı.
  Çit yapmakta kullanılan dilme, ince, uzun sırık.
  Parça (ağaç, odun, kereste vb. şeyler için).
  Bağ, bahçe çevresine çalılardan yapılan çit.
  Toprak damlı evlerde tavana konulan ağaç, kiriş.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 4. Fırının, tandırın içini temizlemekte kullanılan sopanın ucuna bağlanmış bez parçası.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 5. Duvar.

  Damlarda merteğin üstüne konulan tahtalar.
  Dama konulan çalı ya da pırnal ağaçlarının saçak işini gören uzantıları.
  Damlarda üstüne toprak yığılan kaba yontulmuş iri ağaçlar.
  Ağaç kütüklerinin yarılmasıyla elde edilen odun.
  Bahçe çevresine dikilen kazık.
  Çıra.
  Yanmış odun.
  Ardıç ağacının iri yarılmış parçalarından her biri.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 6. Tavan. (Başkışla *Karaman -Konya)

  Toprak damlı evlerde toprağın damdan aşağı kaymasını önlemek için çalı çırpıdan yapılan saçak. (Uluğbey *Senirkent, Yukarıkaşıkara *Yalvaç -Isparta)
  Bahçe duvarlarının üstündeki çalı çırpı. (Yukarıtırtar, Sobalı -Isparta; *Çivril -Denizli)

  BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü 1976

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.