SAP ne demek

Sap tdk sözlük anlamı nedir

 • 1. otlarda toprak üstünde bulunan ve bitkinin dal, yaprak, çiçek gibi bölümlerini taşıyan, ağaçlarda odunlaşarak gövde durumunu alan bölüm.
 • 2. yaprağı, çiçeği ya da meyveyi dala bağlayan ince bölüm. "Armudun sapı, üzümün çöpü demişler"
 • 3. buğday ve benzeri tahıllarda kökle başak ya da koçan arasında kalan ince, uzun bölüm.
 • 4. halk ağzından başağı koparıldıktan sonra kalan demet durumunda ekin. "Saplar kış boyu hayvanlara yem olur"
 • 5. bir eşyanın ya da bir aracın elle tutmaya yarayan bölümü. "Tava sapı, bıçak sapı, çanta sapı vb"
 • 6. iplik, ibrişim, tire gibi şeylerde iğneye geçirilen bir dikişlik iplik.
 • 7. müzik terimi kimi telli çalgıların, telleri gerili tutan kulakların bulunduğu üst bölüm.
 • 8. argo erkek, özellikle yalnız, kadınsız durumdaki erkek.
 • 9. adBitkinin dal, yaprak, çiçek vb. bölümlerini taşıyan, ağaçlarda odunlaşarak gövde durumunu alan bölüm.

  Çiçek veya meyveyi dala bağlayan ince bölüm, sak: Armudun sapı. Gülün dikenli sapı.
  Bir aracı tutmaya yarayan bölüm: Bir küçük çekmeceden sapı fil dişi bir revolver çıkarmıştı. -S. F. Abasıyanık.
  İplik, tire, ibrişim vb. şeylerde iğneye geçirilen bir dikişlik iplik: Bir sap tire. İki sap ibrişim.
  Kabza.
  hlk. Demet durumundaki ekinler: Bugün sap çekeceğiz.
  argo Erkek.

  Güncel Türkçe Sözlük
 • 10. Fransızca; pédoncule

  BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu
 • 11. 1.İplik tiresi. 2.Bir dikişlik iplik.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 12. Dikiş ipliği: Sapı getir de gömleği dikeyim.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 13. İplik

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 14. < T. sap: Biçilmiş, buğday cinsi başak yığını

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 15. < ET sap: sap; başağıyla birlikte ekin; samana esas olan kısım

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 16. Tahıl bitkilerinin başak dahil düz ve dik kısımlarının oluşturduğu yığın

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 17. Sap// sap saman: erzak (hayvanlar için)

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 18. İngilizce; handle

  BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
 • 19. Çalgının sap kısmı.

  BSTS / Gitar Terimleri Sözlüğü İngilizce; neck
 • 20. (biyoloji)

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu Osmanlıca; sâk 1963
 • 21. (botanik)

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu Osmanlıca; sâk 1963
 • 22. Sinema Taşınabilir alıcıların elde sağlamca tutulabilmesi için altta bulunan çıkıntısı.

  BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü İngilizce; carrying handle, handle, hand-hold 1981
 • 23. Otsu bitkilerin dalcık, yaprak ve bazen çiçek ve meyve gibi kendilerine ait kısımları az miktarda bulunabilen, bitkiyi taşıyan ana kısmı.

  BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü İngilizce; chopped straw
 • 24. (I)

  Biçilmiş ekin. (Meyvebükü *Güdül -Ankara; Yenikent *Aksaray -Niğde)
  Buğday yığını. (Eşmeyazı -Kars)

  BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü 1976
 • 25. (II) İplik. (Eşmeyazı -Kars)

  BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü 1976

Sap ingilizcesi

n. juice of a plant, fluid which circulates through a plant; essential body fluid (such as blood); vigor, health, vitality; fool, gullible person (Slang); deep tunnel or trench leading to an enemy's fort (Military)
v. remove sap, drain sap; tire, weaken, exhaust; subvert, undermine; dig a deep trench leading to an enemy's fort (Military)
n. sap, juice, fruit drink

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.