SARIH ne demek

Sarıh tdk sözlük anlamı nedir

  • kolay anlaşılır, belli, belirgin, açık, belgin.
  • 2. Sarık. || saruh

    Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
  • 3. Sarık

    Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Sarıh cümle içinde kullanımı

Sahih-i Buhari
Dokuzuncu asır ricâlinden Ebü'l Abbâs Zeynü'd-Dîn Ahmed bin Abdi'l-Lâtif eş-Şercî ez-Zebîdî'de Sahih-i Buhari'yi "Et-Tecrîdü's-sarîh li- ...

Kamil Miras
Akif bir gün Ahmet Naim ’in başlattığı Sahihi Buhari Muhtasarı Tecridi Sarih adlı eseri tamamlamakla görevlendirilen Kamil Miras’la karşılaşır. ...

Cerh ve Ta'dil
(Ahmed Nâim, Tecrid-i Sarîh Tercümesi, Mukaddime, 351; Yaşar Kandemir, Mevzu Hadisler, 31-48). Bu olumsuz gelişmeler karşısında İslâm ...

Lezbiyen
İngiliz okul hikâyeleri de şifreli, zaman zaman da sarih lezbiyen edebiyatı na bir barınak sağlamıştır. 1970'lerdeki ikinci dönem feminist ...

Risale-i Gavsiyye
Atiyye-i Sübhânîyye, Mütercim ve Şarih, Cebbârzâde Mehmet Ârif İbn-i Şâkir, Haz. Bekir Uluçınar, İstanbul, 1983. Dış bağlantılar ...

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.