ŞİFAHEN ne demek

Şifahen tdk sözlük anlamı nedir

  • sözlü olarak, sözle söyleyerek.
  • 2. zarf (şifa:hen) esk. Ağızdan, sözle söyleyerek.

    Güncel Türkçe Sözlük Arapça; şif¥hen

Şifahen ingilizcesi

orally
Köken: Arapça

Şifahen cümle içinde kullanımı

Şifahen bildirmek.

Macar alfabesi
Hunyadi Péter isimli müzisyen bir Macar tarafından şifahen aktarılmıştır.- Kategori:Latin alfabesinden türeyen alfabeler Kategori:Macarca ...

Kömür, Tomarza
Köyün adına, çok eski zamanlarda çukur ya da dulda(rüzgara kapalı) anlamına gelen KÖMÜ dendiği şifahen bilinmektedir. Dil canlı bir varlık ...

Başhoroz, Boğazlıyan
Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında kesin bilgi olmamakla birlikte şifahen gelen bazı rivayetler mevcuttur. bunlardan en ...

Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa
etmemelerinden dolayı I. Mahmud'un şikayetlerini, antlaşma hükümlerinin tatbikinin sorumluluğunu üzerine almış olan XV. Louis 'ye şifahen iletmekti. ...

Çavuşçugöl, Ilgın
güzergahının "gözcüsü" olduğunu, yıllar yılı bu görevi sürdürdüğünü, vefat edince de görev mahalline defnedildiğini yine şifahen naklederlerdi. ...

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.