SIK ne demek

Sık tdk sözlük anlamı nedir

 • 1. benzerleri ya da parçaları arasında çok az aralık bulunan, birbirine çok yakın olan.
 • 2. çok bulunan, çok rastlanan, çok olan.
 • 3. belirteç çok kısa aralıklarla, birbiri ardı sıra. "Otobüsler bu yoldan sık geçer"
 • 4. belirteç aralarında çok az aralık bırakarak, aralıksız olarak. "Meyve ağaçlarını sık dikmek doğru değildir"
 • 5. çok az aralıklarla. "Kavaklar sık sık dikilmişti"
 • 6. (zaman için) arası çok geçmeden, çok sık olarak, oldukça sık bir biçimde. "Onu orada sık sık görüyordum"
 • 7. sıfatBenzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı: Ağaçları sık bir bahçe. Sık saç.

  Çok bulunan, çok rastlanan.
  zarf Kısa zaman aralıklarıyla, az aralıklarla.
  zarf Aralıksız olarak, aralarında az aralık bırakarak: Çiçekleri çok sık diktik.

  Güncel Türkçe Sözlük
 • 8. Fransızca; Confluent

  BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu
 • 9. Fransızca; Épais, sse

  BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu

Sık ingilizcesi

[List of slang names for poker hands] v. fuck [sl.], screw [sl.], screw up [sl.], ball [sl.]
adj. dense, close, thick, frequent
adv. thickly

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.