SOMUT ne demek

Somut tdk sözlük anlamı nedir

 • 1. doğada belirli olarak var olan, varlığı duyularla algılanabilen, elle tutulup gözle görülebilen. "Maddesi olan varlık, somut varlıktır"
 • 2. içinde düşün yeri bulunmayan, gerçekliği, nesnelliği olan. "Bize somut önerilerle gelirseniz konuyu görüşürüz"
 • 3. sıfatVarlığı duyularla algılanabilen, müşahhas, konkre, soyut karşıtı: Taş, su, hava somut birer varlıktır.

  a. Somut olan şey.

  Güncel Türkçe Sözlük
 • 4. Susma : Sana somut düştü.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 5. İngilizce; concrete

  BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
 • 6. Madde halindeki bir varlığı anlatan ( kelime ) : Ağaç, taş, kagıt gibi.

  BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü Fransızca; concret 1949
 • 7. FSF

  BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü 1975
 • 8. Belli bir zamanda, belli bir yerde bulunan, doğal, görülebilir, elle tutulabilir, duyular ya da imgelem ile algılanabilir, bütünlüğü içinde verilmiş olan bağımsız gerçeklik.

  (Felsefede) Özneyi göz önünde bulunduran, özneyi belirten gerçek varlık. Bu varlığa genel bir nitelik verilmesi onu soyut kılabilir: Somut terimler: var olan, insan, bilge, ak Soyut terimler: varoluş, insanlık, bilgelik, aklık.

  BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü İngilizce; concrete 1975
 • 9. Nesnel gerçekliğin tümünün, eşdeyişle onu oluşturan türlü yanların ve bunlar arasındaki ilişkilerin duygularla algılanabilen ya da kavranabilen, belli bir zaman ve yerdeki niteliği.

  BSTS / Toplumbilim Terimleri İngilizce; concrete 1975
 • 10. Duyu organlarıyla algılanabilir ya da doğrudan görgül gerçekliği olan nesne. bk. soyut,

  BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü İngilizce; concrete 1981

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.