SÜREÇ ne demek

Süreç tdk sözlük anlamı nedir

 • 1. bir olayın ya da olayların, işlemlerin belli bir sonuca doğru gidişi, düzenli olarak birbirini izleyen değişmelerle gelişip oluşması. "Kimi düşünürlere göre evren akan bir süreçtir"
 • 2. felsefe terimi belli bir sonuca ulaşan düşünce akışı.
 • 3. bir işlemi gerçekleştirmek için özellikle uygulanan yöntem.
 • 4. a. Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisi, vetire, proses: Kitaba aldığım bu yazılar, gerçekte siyasal kavgamın gelişme sürecinde önemli bir tavır takınmayı vurgulamaktadır. -A. İlhan.

  Güncel Türkçe Sözlük
 • 5. Eski okullarda yazıları izlemek için çocukların kullandığı mukavva parçası ya da çubuk.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 6. Bulaşık bezi, paçavra

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 7. İngilizce; process

  BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
 • 8. Fillerin anlamında beliren iş ( eylem ), oluş ve durum kavramlarının ortak adı.

  BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü Osmanlıca; vetire 1949
 • 9. Bir amaca yönelmiş olan sürekli değişimlerin tümü.

  Olayların zaman içinde belli bir gelişme göstererek sürüp gitmesi.

  BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü İngilizce; process 1974
 • 10. İngilizce; process

  BSTS / Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü
 • 11. Belli bir sonuca ulaşan düşünce akışı.

  Olayların ya da işlemlerin belli bir sonuca doğru gidişi.

  BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü İngilizce; process 1975
 • 12. Belli bir sonuca götüren işlem basamakları dizisi.

  BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü İngilizce; process 1983
 • 13. usûl.

  BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü 1966
 • 14. Özdeklerin işlenmesi ya da üretilmesinde uygulanan yöntem.

  Zaman içinde art arda gelen ve birbirine ilişkin olaylar dizisi.

  BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü İngilizce; process 1981
 • 15. İngilizce; process

  BSTS / Madencilik Terimleri Kılavuzu 1979
 • 16. Bir işlemi gerçekleştirmek için, özellikle uygulanan yöntem ve iş.

  BSTS / Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü İngilizce; process 1972
 • 17. Bir olayın düzenli olarak ve birbirini izleyen değişmelerle gelişmesi, başka bir olaya dönüşmesi.

  BSTS / Toplumbilim Terimleri İngilizce; process 1975
 • 18. genel uygulayım: Bir işlemi gerçekleştirmek için özellikle uygulanan yöntem, iş.

  BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü İngilizce; process 1980
 • 19. Süregelen bir oluşum ya da yürümekte olan işlem.

  BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü İngilizce; process 1981

Süreç ingilizcesi

n. continuum, duration, course, process

Süreç cümle içinde kullanımı

Kitaba aldığım bu yazılar, gerçekte siyasal kavgamın gelişme sürecinde önemli bir tavır takınmayı vurgulamaktadır.
- A. İlhan

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.