TAK ne demek

Tak tdk sözlük anlamı nedir

 • tahta ve benzeri sert bir şeye vurulunca ya da silah atılınca çıkan tok ve sert ses.
 • 2. (I) a. Tahta vb. bir şeye vurulduğunda veya silah patlayınca çıkan tok ve sert ses.

  Güncel Türkçe Sözlük
 • 3. (II) a. (ta:k) Millî bayramlarda veya önemli bir olayı anmak için düzenlenen şenliklerde, geçit yapılacak caddelere geçici olarak kurulan, yazılar ve çiçeklerle süslenen kemer: Şimdi İstanbul taklarının yeşil taflanları altından gaziler geçiyor. -F. R. Atay.

  Güncel Türkçe Sözlük Arapça; µ¥®
 • 4. Fransızca; Tac

  BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu
 • 5. Fransızca; Dysphorie

  BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu
 • 6. Yay.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 7. Yan, yön.

  Yarım parça : Elmanın takı.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 8. Bahçe sulama için ölçü birimi, kez: Dört tak su ver.

  Takım, kat (giysi için).

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 9. Karpuz, armut, ceviz vb. meyve dilimi.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 10. Hindi.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 11. Bir bütünün bölünen her bir parçası

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 12. (Mimarlık) Şenliklerde caddelere kurulan kemer. a. bk. yengi takı.

  BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü Fransızca; arc 1968
 • 13. Anıt olarak yapılan ya da şenliklerde yer yer caddelerde kurulan türlü süslerle donatılmış kemer.

  BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü 1974
 • 14. İhtiyaç.

  Tarama Sözlüğü 1971

Tak ingilizcesi

[Tak] n. branch, twig, bough, offshoot, offset, limb, section, compartment, speciality, specialty
v. affix, fixate, attach, fix, stick, hook, set, wear, bother, hang, hang on, hitch, infix, snag

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.