TAK POLİMERAZ ne demek

Tak Polimeraz tdk sözlük anlamı nedir

  • 1. Thermus aquaticus bakterisinden izole edilen, polimeraz zincir reaksiyonunda kullanılan, ısıya duyarlı DNA polimeraz.

    BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü İngilizce; Taq polymerase

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.