TASARIM ne demek

Tasarım tdk sözlük anlamı nedir

 • 1. bir şeyin biçimini kafada oluşturma işi ve bu yolla düşünülmüş biçim.
 • 2. tasarçizim.
 • 3. felsefe terimi algılanmış olan bir olayın ya da nesnenin bilinçte sonradan ortaya çıkan imgesi, bilinç içeriği, algı.
 • 4. adZihinde canlandırılan biçim, tasavvur: İmgeleme dayanan duyusal tasarımlar, şiirinin başlıca malzemesi. -S. Hilav.

  Bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, tasar çizim, dizayn: Kentsel tasarım. Çevre tasarımı.
  Bir araştırma sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenecek yol ve işlemleri tasarlayan çerçeve, tasar çizim, dizayn.
  felsefe Daha önce algılanmış olan bir nesne veya olayın bilinçte sonradan ortaya çıkan kopyası.

  Güncel Türkçe Sözlük
 • 5. Geliştirilen bir dizgenin bölümleri arasındaki çalışma ilişkilerinin, her bir bölümün özgül işlevleri ayırt edilip belirlenmesi.

  BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü İngilizce; design 1981
 • 6. İngilizce; design

  BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
 • 7. Bir şeyin biçimini zihinde canlandırma işi ya da tasarlanan biçim.

  Önceki bir algının yeniden canlandırılması.

  BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü İngilizce; representation 1974
 • 8. (Geniş anlamda) Bilinç içeriği, algı.

  Daha önce algılanmış olan bir nesne ya da bir olayın bilinçte sonradan ortaya çıkan kopyası (imgesi).
  Önceden görülenmiş olana karşıt olarak salt imgelem yoluyla varlık kazanan şey.

  BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü İngilizce; representation 1975
 • 9. Bir işlergenin ya da bir aygıtın yapısını belirgin çizgileriyle tasarlama.

  BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü İngilizce; design 1983
 • 10. Oyun düzeni çalışması içindeki temel güzelduyusal ilkelerden biri (öbürleri : görsel yorum, hareket yapımı, hız-tartım-zamanlama ve sözsüz oyunla drama-tizasyon'du.r). Tasarım, uygulamanın yapısını, biçimini ya da çizimini ortaya çıkaran bir çalışmayı içerir. Tasarım, aynı zamanda, konunun duygusal ölçüsünü ve ussal uygulayım düzenini sağlar.

  BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü İngilizce; design, composition 1983
 • 11. Olası alıcıları çekebilmek için malların yeni ve farklı bir biçimde sunumu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar bütünü.

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü İngilizce; design 2004
 • 12. Bir sürecin nasıl yapılacağını, hangi birimlerden oluşacağını tasarlayıp ayrıntıları düzenleme işi.

  BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü İngilizce; design 1981
 • 13. Bir araştırma sürecinin çeşitli aşamalarında izlenecek yol ve işlemleri tasarlayan çerçeve.

  BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü İngilizce; design 1981

Tasarım ingilizcesi

n. planning, projection, representation
v. overflow, run over, boil over, pour out, spill over, brim over, flow, get over, gush, overbrim, pour forth, slop over, swell, swim, well over

Tasarım cümle içinde kullanımı

Kentsel tasarım. Çevre tasarımı.

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.