TEKKE ne demek

Tekke tdk sözlük anlamı nedir

 • 1. tarih terimi tarikattan olanların barındıkları, Tanrı’ya tapındıkları, dinsel törenler yaptıkları yer, dergâh.
 • 2. mecazi işsiz güçsüz kimselerin buluşup sığındıkları yer.
 • 3. argo içinde gizlice esrar içilen, esrar içenlerin toplandığı kahvehane ve benzeri yer.
 • 4. argo hapishane ya da kumarhane.
 • 5. adtar. Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergâh: Hemen her ev yarı saray ve yarı tekke gibi bir şeydi. -A. Ş. Hisar.

  İşsiz güçsüz kimselerin buluşup sığındıkları yer.
  argo Esrar içilen üstü kapalı yer.
  argo Hapishane: Bakıyorum, tekke sana yaramış, dedi. Ne zaman çıktın? -T. Yücel.

  Güncel Türkçe Sözlük Arapça; tekye
 • 6. Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve törenler yaptıkları bina.

  BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü Osmanlıca; Dergâh, âsitâne 1974
 • 7. Eskiden, tarikat erlerinin toplanıp tören yaptıkları yer. (Burada, aynı zamanda, saz ve koşuk öğrenimi de yapılırdı.) bk. tekke yazını.

  BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü 1974

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.