TELHİSÇİ ne demek

Telhisçi tdk sözlük anlamı nedir

  • Osmanlı döneminde, sadrazamca padişaha sunulacak işlerin özetini çıkaran sadrazamlık görevlisi.
  • 2. a. tar. Padişaha sunulacak işlerin özetini çıkarmakla görevli kimse.

    Güncel Türkçe Sözlük

Telhisçi cümle içinde kullanımı

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
Bey, Büyük Tezkereci, Kapıcılar Kayhası, Padişahla iletişimi sağlayan Telhisçi, kırk Saraç, otuzaltı Seyis ve bunların başı olan Miharur, Vekilharç, yirmibir

Dîvân-ı Hümâyun
sadrazam dîvânına bırakılıp, padişahların iradeleri alınmak için, hükümdara telhisçi gönderilmek suretiyle, Paşa Kapısı'nda görülür olmuş ve dîvân akdi üç ayda

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.