TEMEL ne demek

Temel tdk sözlük anlamı nedir

 • 1. bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban ve benzeri bölümlerinin tümü.
 • 2. bu bölümleri yapmak için kazılan çukur.
 • 3. bir şeyin gelişimi için gereken ilk öğeler.
 • 4. mecazi sağlam dayanak. "Savının temeli yoktu"
 • 5. sıfat en önemli, bellibaşlı, ana. "Bu konudaki temel görüşler belli oldu"
 • 6. çukur kazıp bir yapının temel bölümlerini yapmaya başlamak.
 • 7. bir işe başlamak.
 • 8. bir şeyin büyümesinin, gelişmesinin başlangıcını oluşturmak. "Bu düşüncenin temelini atmak da ona düşmüştür"
 • 9. büyük ve kalın direk.
 • 10. mecazi bir şeyin dayandığı, güç aldığı en önemli öğe, nesne ya da kimse.
 • 11. bir yapının temeline, özellikle temelin köşelerine konulan büyük taş.
 • 12. mecazi bir şeyin dayandığı, güç aldığı en önemli öğe, nesne ya da kimse.
 • 13. (temelin kazılacağı zemin) sağlam olmak. "Bu toprak temel tutar"
 • 14. mecazi sürüp gidecek bir duruma gelmek, yerleşmek, kökleşmek. "İş temel tutunca oğlunu başına geçirdi"
 • 15. adBir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü: Evin temelleri sökülüyor gibi sarsılıyor. -H. E. Adıvar.

  Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur.
  sıfat mecazi En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz: Devletin temel kanununun adı Anayasa'dır. -B. Felek.
  mecazi Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler: Temelde sıradan bir Fransız vodviline dayanırdı oynadıkları oyun. -N. Cumalı.

  Güncel Türkçe Sözlük Rum.
 • 16. Fransızca; Principe

  BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu
 • 17. Fransızca; Base

  BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu
 • 18. Fransızca; Basique

  BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu
 • 19. 1.Duvar görünüşü verecek denli sık böğürtlenlik. 2.Bağ, bahçe çevresine çekilen çit : Güllüğün etrafını temelle ördüm. 3.Dikenli yer.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 20. Bir çeşit tura oyunu.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 21. Taş parçası.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 22. Ocağın arkasına konan iri odun.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 23. Ağaç dikerek yapılan, köklü çit.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 24. Temel, esas

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 25. < Rum. themelios: temel. || temelisi: temeli

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 26. İngilizce; basic

  BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
 • 27. İngilizce; base

  BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
 • 28. temel (fizyolojik mânada)

  BSTS / Dirilbilim Terimleri İngilizce; basal 1948
 • 29. (Genel anlamda) Bir şeyin üzerinde temellendiği, kurulduğu şey (bir evin temeli, bir kurumun temeli vb.).

  Tinsel nitelikte bir şeyin varsaydığı ve kendisine dayandığı ilke. (Ma tematiğin temeli, hukukun temeli, eğitimin temeli, ahlakın temeli vb. Ahlakın temeli, bir ahlak öğretisinde, ahlaksal doğruların kendisinden çıkarıldığı ilkedir; (ör. Epikuros'un ahlak felsefesinde bu ilke haz'dır).
  Bütün bir bilgiler bağlamının kendisinden çıkarılabildiği en genel ve en yalın önerme; en genel önermelerden ve en genel düşüncelerden kurulmuş bir dizge. (Ör. Tümevarımın temeli, kendisinden biçimsel olarak olaylardan yasalara geçme hakkının çıkarılabileceği bir ilkedir.)

  BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü İngilizce; foundation 1975
 • 30. (Mimarlık) Toprak altında kalan, üzerine yapının anaduvarları çıkılan taş döşek.

  BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü Alm. Fundament, Sockel 1968
 • 31. Bir nota için kaynak alınabilecek en pes perdeli ses.

  BSTS / Gitar Terimleri Sözlüğü İngilizce; fundamental
 • 32. (sıfat) (biyoloji)

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu Osmanlıca; esasî 1963
 • 33. Cinsiyet: Erkek

  Bir şeyin gelişimi için ilk ögeler.
  En önemli, belli başlı, ana, esas.
  Dayanıklı.
  Bir yapının sağlam dayanak buluncaya kadar toprak içinde aşağıya doğru uzatılan dip duvarları.

  Kişi Adları Sözlüğü Köken: Rum.
 • 34. Osmanlıca; Temel

  BSTS / Teknik Terimler - Temel Tekniği 1949

Temel ingilizcesi

adj. basic, bread and butter, fundamental, primary, principal, underlying, elementary, basal, abecedarian, constitutive, elemental, guiding, parent, rudimental, rudimentary, staple, working
n. foundation, base, basis, footing, ground, groundwork, root, backdrop, backbone, bed, bottom, corner stone, fortification, fundament, ground form, hard pan, keystone, pedestal, socle, substratum, substructure, grass roots
Köken: Yunanca

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.