TERİM ne demek

Terim tdk sözlük anlamı nedir

 • 1. bir bilim, sanat, meslek dalıyla ya da bir konuyla ilgili özel ve belirli bir kavramı olan sözcük. "Bilgisayar terimlerinin çoğunu Türkçeleştirdik" cebirsel bir ifadede artı (+) ya da eksi–imleri arasında bulunan parçalardan her biri.
 • 2. mantık terimi geleneksel mantıkta özne ya da yüklem.
 • 3. adBir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah: Bazıları ise terimlerimizi milletlerarası esaslara bağlamak davasındadırlar. -F. R. Atay.

  man. Geleneksel mantıkta özne veya yüklem.
  mat. Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri.
  mat. Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri.
  mat. Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had.

  Güncel Türkçe Sözlük
 • 4. İngilizce; term

  BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
 • 5. Bilim veya sanat kavramları için kullanılan anlamı sınırlı sözcük: Üçgen, asit, belirteç vb.

  BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü İngilizce; term 1972
 • 6. Bilim, teknik, sanat, spor, zanaat gibi çeşitli uzmanlık alanlarının kavramlarına verilen sınırlı ve özel anlamdaki ad: radyo, televizyon, bilgisayar, dil bilimi, yüklem, benzeşme, özgül ağırlık, dörtgen, atardamar, yer çekimi vb.

  BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü İngilizce; term 2003
 • 7. Kapalı ya da açık terim; tekil terim. Krş.. ad, bireysel değişken. 2-Tekil ya da genel terim. Krş.. ad, yüklem.

  Geleneksel mantıkta özne ya da yüklem. Krş.. evrensel terim, boş terim, olumsuzlamalı terim, olumsuzlamasız terim, kurucu yalan terim, büyük terim, küçük terim, orta terim, terim yöneten.

  BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü İngilizce; term, quasi-term 1976
 • 8. bk. yan.

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963
 • 9. Azerbaycan Türkçesi: termin; Türkmen Türkçesi: termin; Gagauz Türkçesi: termin; Özbek Türkçesi: termin ~ atama;Uygur Türkçesi: termin ~ atalğu; Tatar Türkçesi: atama ~ termin; Başkurt Türkçesi: termin; Kmk: termin ~kâsbuluk söz ~ istilah; Krç.-Malk.: termin; Nogay Türkçesi: termin; Kazak Türkçesi: termin;Kırgız Türkçesi: termin; Alt:: termin; Hakas Türkçesi: termin ~ önetîn alılgan sös; Tuva Türkçesi: termin;Rusça: termin

  BSTS / Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu 1997
 • 10. Cinsiyet: Kızİnce, kibar.Cinsiyet: Erkekİnce, kibar.

  Kişi Adları Sözlüğü Köken: T.

Terim ingilizcesi

n. term, locution

Terim cümle içinde kullanımı

Matematik terimi. Gök bilimi terimi. Demircilik terimi.
Bazıları ise terimlerimizi milletler arası esaslara bağlamak davasındadırlar.
- F. R. Atay

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.