TOPLUM ne demek

Toplum tdk sözlük anlamı nedir

 • 1. toplumbilim terimi tarihsel gelişme içinde, aynı toprak parçası üzerinde birlikte yaşayan ve ortak bir uygarlığı olan, yaşamlarını sürdürmek, birçok temel çıkarlarını gerçekleştirmek için işbirliği yapan insanların tümü.
 • 2. bir arada yaşayan bireylerin oluşturduğu canlılar topluluğu. "Hayvanbilimciler karınca ya da arı toplumundan söz eder"
 • 3. a. top. b.

  Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet: İlkel toplum.
  Topluluk.

  Güncel Türkçe Sözlük
 • 4. Bilinçli bireylerden ve özellikle aralarında örgütleşme bağları ve karşılıklı görevler bulunan kişilerden kurulu topluluk. 2~ (Dar anlamda) Doğal eğilimlere değil, sözleşmeye dayanan, belirli ereklere ulaşmak için isteyerek kurulan, istenildiğinde dağılabilen insan topluluğu, birliği. Bir ilke üzerine kurulmuş birliktelik = ortaklaşalık (Gemeinschaft - Communaute'nin karşıtı olarak. Tönnies).

  BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü İngilizce; society 1975
 • 5. Yaşamlarını sürdürmek, birçok temel çıkarlarını gerçekleştirmek için işbirliği yapan, aynı toprak parçası üzerinde birlikte yaşayan ve ortak bir ekini olan insan kümesi.

  BSTS / Toplumbilim Terimleri İngilizce; society 1975

Toplum ingilizcesi

n. society, the community
pref. socio

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.