ULUS ne demek

Ulus tdk sözlük anlamı nedir

 • siyasal olarak örgütlenmiş biçimde ve belli bir toprak üzerinde bir arada yaşayan, ekonomik yaşam, dil, tarih, ruhsal yapı ve kültürel özellikler yönünden ortaklık gösteren en geniş insan topluluğu.
 • 2. a. Millet: Doğrulup gürlüyorsun yeryüzünde yeniden / Her silkinen, kalkınan, kurtulan ulusla sen -B. K. Çağlar.

  Güncel Türkçe Sözlük
 • 3. Fransızca; Population

  BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu
 • 4. Göçebe.

  Oba.
  Aşiret, kavim.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 5. Belli bir sınır içinde yaşayan ve halk kültürüyle seçkin kültürünü yaratan insanların oluşturduğu siyasal toplum, bk. halk kültürü, seçkin kültürü, ulusal kültür.

  BSTS / Halkbilim Terimleri Sözlüğü İngilizce; nation 1978
 • 6. Derebeylik düzeninin yıkılışı ve anamalcı düzenin oluşumu döneminde ortaya çıkan, toprak, ekonomik yaşam, dil, ruhsal yapı ve ekinsel.özellikler yönünden ortaklaşalık gösteren en geniş insan topluluğu biçimi.

  BSTS / Toplumbilim Terimleri İngilizce; nation 1975
 • 7. Aşiret, halk, millet, kavim.

  Tarama Sözlüğü 1972
 • 8. öz. a. (u'lus) Bartın iline bağlı ilçelerden biri.

  Güncel Türkçe Sözlük
 • 9. Cinsiyet: Erkek

  Millet, halk, insan topluluğu.
  Göçebe.
  Oba, aşiret kavim.

  Kişi Adları Sözlüğü Köken:

Ulus ingilizcesi

[ulu] n. all purpose knife with a wide almost semicircular blade attached to a short handle at a right angle of the not sharpened side (traditional tool used by Inuit/Eskimo women)
n. nation, people, commonwealth, commonweal
Köken: Moğolca

Ulus cümle içinde kullanımı

Doğrulup gürlüyorsun yeryüzünde yeniden / Her silkinen, kalkınan, kurtulan ulusla sen.
- B. K. Çağlar

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.