UYGARLIK ne demek

Uygarlık tdk sözlük anlamı nedir

 • 1. uygar olma durumu.
 • 2. uygar kimseye yakışır davranış, tutum.
 • 3. felsefe terimi barbarlık durumundan çıkıp törelere bağlı olarak belirli bir yurt içinde birlikte yaşama.
 • 4. toplumbilim terimi felsefe terimi insanların doğaya egemen olma, toplum olarak daha iyi bir yaşama ulaşma çabalarından çıkan sonuçların, bilim, teknik, sanat ve kültürün tümü.
 • 5. felsefe terimi bilim ve tekniğin, sanat ve kültürün gelişmesi, ilerlemesiyle yaratılan yaşama koşullarının, yaşama biçiminin incelmesi, yetkinleşmesi durumu.
 • 6. a.

  Uygar olma durumu, medeniyet, medenilik.
  Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, medeniyet: Gerçekten, uygarlık nimetlerinin gençlere bir faydası oldu ama daha çok bundan büyükler istifade ediyor. -H. E. Adıvar.

  Güncel Türkçe Sözlük
 • 7. (Lat. civis = yurttaş, kentli) :

  (Sözcük anlamı) Barbarlık durumundan çıkıp törelere bağlı olarak belirli bir yurt içinde birlikte yaşama.
  (Sonradan kazandığı anlam) Bilim ve tekniğin ilerlemesi ile yaratılan yaşama koşulları ve bunun sonucu ortaya çıkan yaşamada kolaylık sağlama, usçullaşma ve yetkinleşme, yaşama biçimlerinin daha bir incelmesi durumu.
  (Daha geniş olarak kültür durumu anlamına) Geniş bir toplumun bütün bölümlerinde ortak olan dinsel, ahlaksal, estetik, teknik ve bilimsel nitelikteki toplumsal olayların bir bütünü.

  BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü İngilizce; civilization 1975
 • 8. Gelişmiş teknik kaynaklarla bilim ve sanatın yarattığı düşünsel başarılardan oluşan, büyük yayılma alanlı kültür düzeni, bk. eskil uygarlık, krş. kültür, halk kültürü.

  BSTS / Halkbilim Terimleri Sözlüğü İngilizce; civilization 1978
 • 9. İnsanların daha iyi bir yaşayışa kavuşmaları ve doğaya egemen olabilmeleri için gösterdikleri çabalardan çıkan sonuçlar olup teknik, bilim ve kültür olarak belirir.

  BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü İngilizce; Civilisation 1974
 • 10. İnsanlığın elde ettiği uygulayımsal, düşünsel, sanatsal ve tinsel başarıların belli bir zaman noktasındaki düzeyi.

  Belli bir toplumun özelliği olan uygulamalar, düşünceler, bilgiler, ürünler, tutum ve davranışlar düzeni, bk. ekin.

  BSTS / Toplumbilim Terimleri İngilizce; civilization 1975

Uygarlık cümle içinde kullanımı

"Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar." (M.Akif Ersoy)

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.