VERİMLİLİK ne demek

Verimlilik tdk sözlük anlamı nedir

 • verimli olma, çok ürün verme durumu.
 • 2. a.

  Verimli olma durumu: Bilakis onun derdi, verimliliğine uygun bir çerçeve bulamayışında. -N. Hikmet.
  ekon. Yatırılmış sermayenin, bir kuruluşun veya bir yatırımın gelir sağlayabilme olanağı, rantabilite.

  Güncel Türkçe Sözlük
 • 3. Birim zamanda meydana getirilen yavru sayısı ile ölçülen, bir bireyin ya da populasyonun üreme kapasitesi. Fertilite.

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü İngilizce; fertility 1998
 • 4. İngilizce; efficiency

  BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
 • 5. Belli bir sürede bir öğrencinin, bir öğrenci kümesinin ya da bir eğitim kurumunun yaptığı çalışma ya da gösterdiği başarı.

  BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü İngilizce; productivity 1974
 • 6. Kimyasal bireşim işlemleri sonunda elde edilen erek özdek niceliğinin, kuramsal olarak beklenen niceliğe oranı.

  BSTS / Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü İngilizce; yield 1978
 • 7. Bir birim üretim faktörü başına düşen ürün miktarı.

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü İngilizce; productivity 2004
 • 8. Bir makineden veya bir süreçten elde edilen işin veya ürününün, harcanan enerjiye veya ham maddeye oranı.

  BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) İngilizce; efficiency 2007
 • 9. Bir ya da birden çok üretim etkileyicisinin kullanılmasıyla herhangi bir işlemden ya da yapımlıdan elde olunan verim.

  Üretim çalışmalarından alınanlar (output) bu çalışmaya konulan (in put) fizik niceliklerinin birbirine oranı, üretim için yapılan harcamaların fiziksel niceliği.
  Belirli bir zaman birimi içinde en fazla verim sağlama yeteneği.

  BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü İngilizce; productivity 1972
 • 10. Balıklarda dişi ve erkek bireylerin döl verebilme yeteneği, fertilite.

  BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü İngilizce; fertility
 • 11. Osmanlıca; verimlilik, mahsuldarlık

  BSTS / Tarım Terimleri 1949
 • 12. genel uygulayım: a. Verimli olma durumu, b. Verimli olmayı sağlayan nicelik. 2 -işleyim: Elde edilmek istenen özdek niceliğinin, kuramsal olarak beklenen niceliğe oranı.

  BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü İngilizce; productivity, yield 1980
 • 13. Bir iş ya da işlemin ürün verme yeteneği.

  BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü İngilizce; productivity 1981

Verimlilik ingilizcesi

n. fecundity, fertility, fruitfulness, productivity, prolificacy, prolificness

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.