YADSIMAK ne demek

Yadsımak tdk sözlük anlamı nedir

 • 1. yapmış olduğu bir eylemi, söylemiş olduğu bir sözü ya da tanık olduğu bir şeyi yapmadığını, söylemediğini, bilmediğini, görmediğini söylemek.
 • 2. var olan, gerçek olan bir şeyi yok saymak. "Gerçeği yadsımak olanaksızdır"
 • 3. kendi özüne yabancı saymak. "İnsan anasını babasını yadsır mı?"
 • 4. (Tanrı’nın varlığını) tanımamak.
 • 5. (-i)

  Yaptığı bir işi, söylediği sözü veya tanık olduğu bir şeyi yapmadığını, bilmediğini söylemek, yaptığını saklamak, inkâr etmek: Söylediklerini sonradan yadsımış, duyduğu güvensizliği ortaya koymuştur. -S. İleri.
  İlgili, bağlı bulunduğu bir şeye yabancı kalmak: Değerlerimizden kopmadan, şanlı geçmişimizi yadsımadan bir orta yol aramalıyız. -İ. Aral.
  Tanrı'nın varlığını tanımamak, inkâr etmek.

  Güncel Türkçe Sözlük

Yadsımak ingilizcesi

v. abnegate, deny, disown

Yadsımak cümle içinde kullanımı

Ulusunu yadsımak.

Arnold Geulincx
Descartes'ın düalist bakış açısını benimsemekle birlikte, etkileşimi yadsımak. Bunlardan ikinci alternatifi seçen Geulinecx, bu bağlamda, ...

Yaşlı istismarı
Hak istismarı: Mahkemece zihni yetersizlik gösterilmeyen yaşlı kişilerin sivil ve hukuki haklarını yadsımak. Bu tür istismarı yapan ...

Zen bahçesi
özellikle Kyoto'da bulunan büyük tapınaklar söz konusu olunca, Rinzai Zen tapınakları ile yakından ilişkili olduğunu yadsımak hatalı olur. ...

Eskiören, Çorum
sayılır bir kültürel şenliğin "Dedesli OvasıTürkmen Şenlikleri'"nin yapıldığını ve kültürel paylaşıma olan katkılarını yadsımak elde değildir... ...

Batı Felsefesi Tarihi
ancak bugün yaygınca kullanlan sözcüklere örnek: Yadsımak (reddetmek), gizem (sır), davranış (muamele), düşün (idea), beğeni (zevk), öbek ...

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.