YIGIN ne demek

Yıgın tdk sözlük anlamı nedir

  • 1. bir şeyin üst üste birikmesiyle, yığılmasıyla oluşmuş olan küme. "Harmandaki saman yığınını kağnıya doldurmaya çalışıyorlardı"
  • 2. birçok kimsenin bir araya gelmesiyle oluşan kalabalık, insan kümesi, insan kitlesi. "Siyasa yığınları kendine bağlama hüneriymiş"
  • 3. toplumbilim terimi herhangi bir çıkar elde etmek ereğiyle kendiliğinden oluşan, düşünce, duygu ve davranış yönünden en düşük olan kişilerden kurulu toplumsal küme.
  • 4. ruhbilim terimi toplumsal örgüt ya da amaç söz konusu olmaksızın bir araya gelen insan topluluğu.
  • 5. Yığın

    Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Yıgın ingilizcesi

n. accumulation, congeries, agglomerate, tons, agglomeration, aggregation, bank, batch, budget, bulk, bundle, cartload, chunk, clamp, clump, collection, conglomerate, conglomeration, crowd, drove, flock, force, heap, hill, huddle, lump, mass, mound

Yıgın cümle içinde kullanımı

Ot yığını.
Pencereden süzülen ılık bahar güneşi masayı dolduran kağıt yığınları üstünde ağır ağır ilerliyordu.
- R. N. Güntekin

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.