ZEBAN ne demek

Zeban tdk sözlük anlamı nedir

  • 1. a. (zeba:nı) esk. Dil (II).

    Güncel Türkçe Sözlük Far. zeb¥n

Zeban cümle içinde kullanımı

Mihran Apikyan
Asar (güzel yazılar), Tatbikat-ı Münşeat (kompozisyon dersleri), Nutuklar Mecmuası, Müntehabat-ı Zeban-ı Farsi (Farsça ders kitabı) önemlidir. ...

Farsça sözcükler
Man zebān-e farsī (ra) dūst dāram, Men zebān-i farsī ra dūst dārem. : Ben Fars dilini seviyorum. Not: Bu maddede kullanılan transkriptler, ...

Rubai
Ney gibi seninle bî-zebân söyleşelim. Azmizade Haleti -Rubai şairleri Ömer Hayyam Y.Kemal Beyatlı A.Nihat Asya Nef-i mücahit GÜL ...

Musammat
Zemîn nat-ı siyâset-gâh-ı dil seyf-i kazâ mübrem Zebân hâmûş-ı hayret sîne sûzân dîdeler pür-nem Hevâ-yı ışk şûr-efgen mahabbet gaalib ü ...

Bayırbaşı, Reşadiye
sahifelerinde deban veya zeban şeklinde okunabilecek müstakil bir mezranın kaydı bulunmuş, ve arama esnasında hazır bulunan müstedi bu ...

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.